tasarim59

korhan plastik | poşet

Çevre Bilinci

    Çevreyi; canlı cansız varlıkların bir arada bulundukları, birbirlerini etkiledikleri ve birbirlerinden etkilendikleri ortam olarak tanımlayabiliriz.

     Dünya nüfusuna yaklaşık olarak her gün 250 bin, her yıl 93 milyon insanın katıldığı, yapılan araştırmalarda belirtilmektedir. Bu durumda hızla artan dünya nüfusunun doğal kaynakları ne kadar etkilediği ve bu kaynaklar üzerinde ne kadar büyük baskı oluşturduğunu tahmin etmek pek zor değil.

     Hava, su, toprak ve gürültü kirlilikleri ile ilk kez nüfusu hızla artan ve nüfusun yoğun olduğu kentlerde ve endüstri merkezlerinde karşılaşılmış ve bu kirliliklerin hızla dünyaya yayılmaları, çevrenin kirlenmesine ve bozulmasına neden olmuştur.

     Çevre kirliliği konusunda eğitimcilere, belediyelere ve vatandaşlara çok büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.

     Bu durumda; şimdi ve gelecek kuşakların temiz hava soluyabilmeleri, sağlıklı ve temiz su içebilmeleri, kırlarda çocuklarımızın rahat oynayabilmeleri, topraklardan bol ve bereketli ürün alınabilmesi için bireylerin, tek tek ve örgütlü bir şekilde sorumluluklarını bilmeleri ve ona göre davranmaları gerekmektedir. Geleceğini düşünen herkes çevreyi temiz tutmalı ve korumalıdır. Çevreyi temiz tutmanın yolu eğitimden geçer. Almış olduğumuz eğitimi toplumun tüm bireylerine ulaştırma çevre ahlakının oluşmasına yardımcı olacaktır.

     Eğitimin özünde benimseme olgusu, temelinde sevgi ve sorumluluk duygusunun geliştirilmesi yatar. Doğa sevgisi beraberinde insancıllığı, iyiliği, güzelliği, uygar, barışçıl ilişkileri de getirecektir. Gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmanın sorumluluğu ise eğitimcilere ve gelecek kuşağa ait olacaktır. Bu nedenle her insan çevreci olmak ve bu sorumluluğu taşımak zorundadır. Bu düşünce ve dileklerle geç kalmadan, "bana ne" demeden hepimiz bu çabanın ve gayretin içinde olmalıyız.Bizlerde “KORHAN PLASTİK” olarak,bu bilinçle en azından kendi sektörümüzün üretim artıklarını geri dönüştürerek,hem ekonomimize kazandırıyor,hem de çevreyi,doğayı korumak adına ilk adımı atıyoruz.

     Hep birlikte sevgiye dayalı, çevreye saygılı bir geleceğe merhaba diyelim. . . 

 
Korhan Plastik Sanayi İç ve Dış
Ticaret Ltd. Şti.

Adres  : 100.Yıl Sanayi Sitesi 11/A Blok No:9 Tekirdağ   |   Telefon :  0 533 023 59 59

web tasarım 59